Vi vill tipsa om det inkluderande begreppet GSRM som alternativ eller komplement till HBTQIA. Förkortningen står för Gender, Sexual and Romantic Minorities. GSRM.se

“Känns begreppet HBTQIA+ svårt, rangordnande eller exkluderande? Ett nytt samlingsbegrepp som är brett, inkluderande, ospecifikt och icke-rangordnande har dykt upp: GSRM – Gender, Sexual and Romantic Minorities. Det går även att utläsa på svenska: Genus-, sexuella- och romantiska minoriteter. Eller varför inte Genus-, sexuell/sensuell och romantisk/relationell mångfald? Här får även sadomasochister, fetischister och polyamorösa plats. Tillsammans är vi starka!” Citat från darkside 13 juni 2017

 

En annan benämning vi gillar är situationssexuell. Istället för att definiera dig som homo, bi, hetero, dominant, undergiven, sadist, mascochist, top, bottom, switch eller vad det må vara som är centralt i dina sexuella relationer kan du använda detta för att låta det vara tydligt att situationen, dig själv och de du möter är vad som styr.