Fick du inte vårt nyhetsbrev?

Det kan vara så att du behöver lägga till domänen clubabzint.se som betrodd domän hos din epostleverantör. Det kan också vara något hos oss som gör att du ligger som “icke bekräftad” i nyhetsbrevssystemet. Vi har bett vår tekniker undersöka saken.

Misströsta inte, all information om jubileumsfesten är uppdaterad på eventsidan.