Oljeglidning 7 februari – denna sida visas för icke inloggade/ ej betalat terminsavgift.

Precis som förra gången är tiderna ca 19.30-23, kostnaden 250 kr/person och antalet deltagare för genomförande 8-16. Endast för medlemmar. Du måste ha betalat terminsavgiften. Föranmälan till cliff@clubabzint.se.Anmäl dig i god tid så att vi kan garantera genomförande. Betalning på plats med kort eller kontanter.

Oljeglidning är en upplevelse som frigör hormoner, löser spänningar och lämnar dig med ett lugn. Det handlar om känslan av att bli berörd och röra vid andra. Det handlar inte på något sätt om sex. Innan oljeglidningen informerar vi mer om vad som ska ske och efteråt finns tid för mingel och att landa.
Mer information finns för inloggade medlemmar med terminsavgiften betald.