Du kan numera välja två medlemskapsformer.

90 dagar för 250 kr. Bra för dig som går på en fest eller vill testa repmåndagar några gånger under en period.

365 dagar för 400 kr. Mest för pengarna. Bra för dig som besöker då och då under ett år, eller ofta.

Var noga med vilket medlemskap du köper!

Du ser på din medlemssida om du har ett giltigt medlemskap. Då har du ett medlemskort som visar hur länge det är giltigt, och en grön badge för 90 eller 365 dagar. Om du har miniabzintbehörighet så syns även det genom en gul minibadge.